🌹 ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 🌹

ದಿವ್ಯಾತ್ಮರೆ 🙏ಜೈ ಗುರು

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ:
 
🌷 ಜುಲೈ 13 ಶನಿವಾರ - ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೀರ್ಘ ಧ್ಯಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ರಿಂದ 7 ರವರೆಗೆ.

🌷 ಜುಲೈ 18 ಗುರುವಾರ - ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ರವರೆಗೆ-  ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಧ್ಯಾನ, ಸತ್ಸಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನೇರ ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ SRF ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಅವಧಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ.

🌷 ಜುಲೈ 21 ಭಾನುವಾರ - ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ - ಪೂರ್ಣ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ರವರೆಗೆ.

🌷 ಜುಲೈ 25 ಗುರುವಾರ - ಮಹಾವತಾರ್ ಬಾಬಾಜಿ ಸ್ಮೃತಿ ದಿವಸ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಧ್ಯಾನ -  ಸಂಜೆ 5 ರಿಂದ 7 ರವರೆಗೆ.

ವಿ.ಸೂ: ಜುಲೈ 20 ಶನಿವಾರ - ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಮರುದಿನ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ 🙏
ಬೆಂಗಳೂರು ಧ್ಯಾನಕೇಂದ್ರ